Voorwaarden voor diensten

Voorwaarden voor diensten

 

Overzicht

In deze voorwaarden van diensten, "ETCAR", "wij", "ons", "app" of "onze" verwijst naar ETCAR S.P.R.L. TVA BE0711762244 die de website "www.etcar.eu " en app "ETCAR" aanbiedt.  Uw toegang tot en gebruik van alle informatie op deze website, inclusief de aankoop van onze diensten en product(en), is onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen.

Door gebruik te maken van onze app, site en/of iets van ons te kopen, gaat u onze "Service" aan en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, franchise, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn. Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens onze website en/of app te bezoeken of te gebruiken. Door toegang tot of gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dient u geen toegang te verkrijgen tot de website, noch gebruik te maken van enige diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden. Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina regelmatig controleert op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt aanvaarding in van die wijzigingen.

ETCAR

ETCAR biedt ECO-vriendelijke mobiele carwash (www.etcar.eu) en ETCAR Shop (www.etcar.shop) service. U vindt de ETCAR shop in het hoofdmenu van de ETCAR website of u kunt direct naar www.etcar.shop gaan waar u onze eigen producten kunt vinden. Wij beloven u uw auto te wassen waar u maar wilt, bijv. voor uw huis, voor uw kantoor etc. Onze carwash service zal op pakketbasis zijn. ETCAR behoudt zich het recht voor om prijzen te weigeren en aan te passen, het intrekken van acceptatie, het niet kunnen lokaliseren, wassen of openen van voertuigen bepalingen.

 1. Recht om prijzen te weigeren en aan te passen: Onder voorbehoud van inspectie van de auto heeft ETCAR het recht om de prijs te weigeren en aan te passen. Te vuile auto's zullen de prijs verhogen op het moment van inspectie. Neemt u in een dergelijke situatie gerust contact met ons op.
 2.  Recht op herroeping van de aanvaarding: ETCAR behoudt zich het recht voor om in bepaalde omstandigheden de aanvaarding van uw bestelling in te trekken. Deze omstandigheden worden hieronder aangegeven:
  • Overdreven vuile auto die onmogelijk door een mobiele carwash kan worden gewassen;
  • Daad van God, zoals extreme weersomstandigheden, enz;
  • Overmacht;
  • Technische problemen;
 3. Recht op het niet kunnen lokaliseren, wassen of openen van voertuigen: Indien ETCAR niet in staat is uw voertuig te lokaliseren op de door u opgegeven locatie en ook niet in staat is om contact met u op te nemen door gebruik te maken van alle redelijke stappen door middel van rechtstreeks of met behulp van onze service, zal ETCAR de locatie verlaten na 30 minuten te hebben gewacht na contact met u te hebben opgenomen. De klantenservice zal contact met u opnemen en er kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Indien u uw auto parkeert op een locatie waar het onmogelijk is om te wassen en ook niet in staat is om contact met u op te nemen door gebruik te maken van alle redelijke stappen door rechtstreeks of met behulp van onze service, zal ETCAR de locatie verlaten na 30 minuten te hebben gewacht om contact met u op te nemen. De klantenservice zal contact met u opnemen en u kunt in rekening worden gebracht.

Indien u een interieur en exterieur wasbeurt bestelt, heeft ETCAR uw medewerking nodig om de auto te openen zodat wij de interieur wasbeurt kunnen uitvoeren. Indien wij u niet kunnen vinden op de locatie en ook niet in staat zijn om contact met u op te nemen door gebruik te maken van alle redelijke stappen via direct of via onze service, zullen wij de locatie verlaten na 30 minuten te hebben gewacht op contact met u. De klantenservice zal contact met u opnemen en het kan zijn dat er kosten in rekening worden gebracht.

Als u een wasbeurt bestelt en kiest voor de betaalmethode contant, dient u aanwezig te zijn op de locatie waar de wasbeurt zal worden uitgevoerd, anders zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om contact met u op te nemen en tot 30 minuten wachten van het contact met u op te nemen. Als wij u niet kunnen vinden zullen wij uw auto niet wassen.

 Wij besparen elektriciteit en water tijdens elke carwashbeurt. We besparen meer dan 100 liter water per carwashbeurt en de chemicaliën die we gebruiken tijdens de carwashbeurt zijn oplosbaar in water en onschadelijk. Dat betekent dat wanneer het regent of op de een of andere manier het terug in het watersysteem komt het water niet vervuilt.

Online winkel voorwaarden

Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u tenminste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf en u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen deze site te laten gebruiken. U mag onze producten en inhoud niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen. Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

 

Algemene toestand

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment aan iedereen om welke reden dan ook service te weigeren. U stemt ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website en/of app via welke de service wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons. De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Account Registratie

Er zijn twee soorten rekeningen in ETCAR.

 1. Klantenrekening;
 2. Franchise rekening;

Een klantenaccount is voor personen die diensten ontvangen of producten kopen en een franchiseaccount is voor personen die zaken met ons doen vanaf de ETCAR Website of App. Om toegang te krijgen tot de diensten die op deze website worden aangeboden, moet u een geregistreerde gebruiker worden.  U dient de registratie te voltooien door bepaalde informatie te verstrekken zoals uiteengezet op de registratie pagina (Voor Klanten of Franchise).  Raadpleeg ons Privacybeleid gelinkt op onze homepage voor informatie met betrekking tot onze verzameling, opslag en gebruik van de gegevens die u verstrekt bij de registratie. U stemt ermee in dat uw registratie gegevens juist en accuraat zijn te allen tijde en u verbindt zich ertoe om uw registratie gegevens bij te werken van tijd tot tijd wanneer ze veranderen. Bij registratie wordt u gevraagd een wachtwoord op te geven. Bij registratie gaat u ermee akkoord te betalen voor onze diensten zoals uiteengezet op onze website. Wij behouden ons het recht voor om uw registratie op elk gewenst moment te beëindigen als u deze voorwaarden schendt.

Een bestelling plaatsen

Wanneer u een geverifieerde account opent, hebt u de mogelijkheid om een bestelling te plaatsen als klant of als franchisegever. Nadat u een bestelling hebt geplaatst, ontvangt u een bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres. Na controle van alle gegevens in de bestelling, wordt u gevraagd de betaling te verrichten. ETCAR garandeert niet dat de bestelling binnen de geschatte tijd zal worden afgerond.

Betaling

ETCAR maakt gebruik van internationaal erkende betalingsverwerkingssystemen zoals PayPal. Wij accepteren ook Contant geld, Bankoverschrijvingen, Credit Card (Master, Maestro, Visa), Debet card, Google Pay, Apple Pay. Zodra uw bestelling is geplaatst, zal uw credit of debit card zijn geautoriseerd en het bedrag gemarkeerd voor betaling.

 

Franchise systeem

ETCAR biedt een franchisesysteem aan in alle EU-landen, inclusief het VK en Roemenië. Om franchise te hebben moet men een franchise account aanmaken op de ETCAR Website of App. ETCAR biedt verschillende pakketten aan waaronder een starterspakket voor het starten van een franchise business. Het starterspakket omvat alle instrumenten om de franchiseonderneming op te starten. Franchisenemer moet het starterspakket alleen voor de eerste keer kopen. Daarna zal de franchisenemer andere geschikte pakketten kopen die hij geschikt acht om zijn bedrijf te runnen. Franchisenemer zal ontvangen bestelling van de website " www.etcar.eu ", die zichtbaar zal zijn in franchisenemer admin-interface evenals hun opgegeven e-mail, afhankelijk van hun zakelijke locatie. Meerdere franchisenemers op dezelfde locatie zullen met elkaar concurreren door de order eerder te accepteren en af te ronden. In de meeste gevallen zal ETCAR, de franchisegever zelf als bemiddelaar optreden en zullen alle facturen, met inbegrip van car wash en online shopping, via de website www.etcar.eu worden uitgeschreven; franchisenemer dient vooraf toestemming te geven voor deze bepaling voor het hebben van een dergelijke franchisenemer. Alle franchisenemer zal de samenvatting van elke maand met inbegrip van de franchisegever in de eerste week van de volgende maand die zichtbaar zal zijn op de website. Betaling zal worden gedaan tegen het einde van de tweede maand op een moment voor maximum. Franchisenemer betaalt service fee voor de website afhankelijk van het aantal auto's dat men heeft gewassen in een periode van een maand. De service fee zal 10-20% bedragen. Voor meer informatie over het pakket en andere details over ons franchisesysteem kunt u contact met ons opnemen via office@etcar.eu

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdschema's van de informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbaar gestelde informatie niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden vertrouwd of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is voor uw eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter referentie aangeboden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

Wijziging van de dienst, prijzen en vergoedingen

Prijzen voor onze producten en/of diensten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of een deel of inhoud ervan) te wijzigen of stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, vergoeding, opschorting of beëindiging van de Dienst.

Producten of Diensten

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden volgens ons Retourbeleid. Wij hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel te zien zijn zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computermonitor accuraat zal zijn. Let op, u kunt onze producten alleen via onze website kopen en u kunt onze website bezoeken via onze app door middel van een link die u kan doorverwijzen naar onze website. U kunt de link om onze app te downloaden vinden op onze website. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

Nauwkeurigheid van facturering en rekeninginformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling en/of dienst die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de aangekochte hoeveelheden en/of de dienst per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren of verbieden. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die geplaatst en/of geabonneerd zijn door of onder dezelfde klant en/of gebruikersaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u in onze winkel doet. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Voor meer details, zie ons Retourbeleid.

Optioneel gereedschap

Wij kunnen u toegang verschaffen tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of zeggenschap hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "as is" en "as available" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden aangeboden door de relevante derde partij provider(s). Wij kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van, de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onderworpen zijn aan deze Servicevoorwaarden.

Links van derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid dragen voor materiaal of websites van derden, of voor enig ander materiaal, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derden worden gemaakt. Bekijk zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

Opmerkingen van gebruikers, feedback en andere informatie

Het is u toegestaan ons feedback te geven en onze service te beoordelen op basis van een 5 sterren beoordelingssysteem. Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld inzendingen voor een wedstrijd) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat wij op elk moment, zonder beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om commentaren vertrouwelijk te houden; (2) om compensatie te betalen voor commentaren; of (3) om te reageren op commentaren. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of op deze Servicevoorwaarden. U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Dienst of een daaraan gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of derden op andere wijze misleiden over de herkomst van uw commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Persoonlijke informatie

Op het verstrekken van persoonlijke informatie via de winkel is ons Privacybeleid van toepassing.

Fouten, onnauwkeurigheden en omissies

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, doorlooptijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren indien informatie in de Dienst of op een verwante website onjuist is op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij nemen geen verplichting op ons om informatie in de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, zonder beperking, prijsinformatie, behalve indien vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Dienst of op een verwante website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.

 

Verboden gebruik

Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site, app of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te pesten, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zal of kan worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of van enige verwante website, andere websites of het Internet aantast; (h) de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te traceren; (i) te spammen, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) de veiligheidskenmerken van de Service of enige verwante website, andere websites of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens het schenden van één van de verboden gebruiken.

 

Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;
 • onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een wijze die niet is toegestaan onder het toepasselijk recht; of
 • onze of uw aansprakelijkheid uitsluiten die krachtens de toepasselijke wetgeving niet mag worden uitgesloten.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid in deze afdeling en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, uit onrechtmatige daad en voor schending van de wettelijke plicht.

 

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord ETCAR en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, franchise, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

Scheidbaarheid

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

Gehele overeenkomst

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de opstellende partij.

 

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Rechtbanken van Brussel .

Wijzigingen in voorwaarden en condities

U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het bekendmaken van wijzigingen aan deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Contact Informatie

Vragen over de Servicevoorwaarden kunnen naar ons worden gestuurd via office@etcar.eu

Retourzendingen en/of Annulering, Terugbetaling van Bestelling (Dienst b.v. Carwash)

Nadat U uw Bestelling hebt ingediend en uw betaling is geautoriseerd, hebt U het recht om uw Bestelling te annuleren. Als u uw Bestelling wilt wijzigen of annuleren, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de Klantenservice. Er is geen garantie dat wij wijzigingen in je Bestelling kunnen aanbrengen of deze kunnen herschikken. In dat geval zullen wij uw Bestelling annuleren en zult u deze opnieuw moeten doen. Indien u ontevreden bent over de kwaliteit van het werk of enige vorm van schade tijdens de service en u wenst terugbetaling of compensatie, dient u contact op te nemen met de klantenservice binnen 36 uur vanaf het moment van het plaatsen van de bestelling. ETCAR zal het probleem naar behoren oplossen. Een annulering van een Bestelling garandeert niet dat het geld onmiddellijk teruggestort zal worden op uw rekening. U erkent en stemt ermee in dat noch wij noch de betreffende franchise verantwoordelijk of aansprakelijk zijn jegens u met betrekking tot een vertraging door uw bank of kaartuitgever bij het terugstorten van geld op uw rekening.

Retourzendingen en/of annulering, terugbetaling van bestelling (producten)

Indien u om welke reden dan ook van mening bent dat het product defect is, kunt u een verzoek indienen om het geopende product om te ruilen. ETCAR zal een defect/defect product omruilen indien blijkt dat er sprake was van een productiefout. Dit geldt niet wanneer een defect is veroorzaakt door onzorgvuldige of onjuiste behandeling, het niet opvolgen van gebruiksinstructies, onjuiste installatie, ander misbruik of verkeerd gebruik. Evenzo zullen wij geen vervangend product leveren als het defect, het verlies of de beschadiging van het Product is ontstaan tijdens de levering of verzending. Om een claim in te dienen, moet u per e-mail een retourautorisatienummer aanvragen. Uw e-mail moet binnen 30 dagen na de datum op de bestelbon worden verzonden en uw persoonlijke gegevens, factuurnummer en product vermelden, samen met de reden waarom u denkt dat het product defect is aan office@etcar.eu. Zo kunnen wij u een retourautorisatienummer toekennen en u informeren waar u het defecte product naartoe kunt sturen. Als blijkt dat het product NIET defect is, worden u de verzend- en/of administratiekosten in rekening gebracht. Indien het product wel defect blijkt te zijn, zal het product worden vervangen en zullen de porto- en/of behandelingskosten worden betaald door ETCAR. Annuleringen: In verband met de orderverwerking van de Website kunnen wij geen annuleringen of omruilingen wegens verandering van gedachten accepteren. Zorg ervoor dat u uw product(en) zorgvuldig uitzoekt.

WAAROM VOOR ONZE DIENST KIEZEN?

Omdat we...

je tijd besparen ✔

naar jouw adres komen ✔

het milieu beschermen ✔

veel waar voor je geld bieden ✔

je auto niet bekrassen, maar beschermen ✔

maximaal 7 liter water per auto gebruiken ✔

onaangename geuren kunnen verwijderen ✔

het interieur van uw auto bacterievrij maken ✔

ECOLOGISCH AUTOWASSEN, DESINFECTIE, ONTGEURING

Wij gebruiken een nano-tech wasmiddel op basis van water dat geen harde chemicaliën bevat. Terwijl gewone autowasstraten 90 tot 150 liter water gebruiken om een auto te wassen, gebruiken wij slechts maximaal 7 liter.

We gebruiken Zoono® en ozon om voertuigen te ontsmetten en te ontgeuren. Al een kleine concentratie ozon elimineert de virussen, bacteriën en schimmels. Ozon is het meest efficiënte, chemicaliënvrije ecologische ontsmettingsmiddel en deodorant, dat tabaks- en huisdierengeuren volledig neutraliseert, evenals benauwdheid en stoffigheid.

SERVICEGARANTIE

Als u niet tevreden bent met de netheid, gaan we uw auto gratis opnieuw wassen.

COMFORT

Bij aankomst en meteen als de wasbeurt klaar is sturen wij u een e-mail, zodat u uw auto zelfs op afstand kunt openen en sluiten.

HOEVEEL IS JOUW TIJD WAARD?

Bestel een autowasbeurt in 1 minuut! Het duurt ongeveer 1 minuut om ETCAR's carwash dienst op uw adres te bestellen.

NEE VOOR KRASSEN JA VOOR BESCHERMING

Na het spuiten op de oppervlakken begint ons reinigingsproduct op basis van nanotechnologie in slechts enkele seconden te werken: het bedekt de vlekdeeltjes met een beschermende laag tussen de vlek en het lakwerk van de auto en zorgt ervoor dat het vuil gemakkelijk met een microvezeldoek kan worden verwijderd.

Ons reinigingsproduct bevat carnaubawas, dat de microkrasjes in de oppervlakken opvult en zo de oppervlakken beschermt.

Betaalmethoden